Publisering

Publiseringstjenester
Å produsere og publisere innhold ligger utenfor manges kjernekompetanse. Det kan være hensiktsmessig å overlate arbeidet til noen som har det som virke. (Montasje/foto: Robin Lund / CSP)

Det enkleste er alltid å overlate en jobb til noen som har det som faglig og daglig virke.

Robin Lund tilbyr nettstedsløsninger for de fleste behov, hvor det er relativt enkelt å publisere selv.

Like fullt vil det alltid være enklest å bare bruke verktøyene man er vant til fra før, og overlate resten til andre.

Du kan for eksempel sende innholdet, gjerne tekst og bilder, med din foretrukne kommunikasjonsløsning. Det kan være som e-post, Word-dokumenter, sms eller om så via faksmaskinen eller brevpost. Uansett hvordan det blir levert, så sørger undertegnede for at det blir tilpasset publiseringsløsningen for ditt nettsted, optimalisert for nettet, og publisert på det tidspunktet du ønsker det publisert.

Om det er avtalt, kan undertegnede også ta seg av enkel språkvask.

Se prislisten for priser.