Facebook

De fleste nettsteder gjør lite av seg selv. Facebook er ofte tjenesten som er med på å understøtte nettstedet. Derfor bør det være en strategi for din virksomhets forhold til Facebook.

Facebook-dialog
Virksomheten bør ha et avklart forhold til om det skal være dialog med kundene gjennom Facebook. (Foto: EkinyalginDreamstime.com)

Ergo er det en rekke spørsmål som bør avklares. Eksempelvis:

Skal Facebook-siden åpne for – og kanskje oppfordre til – kundekontakt, eller lukkes helt?
Sosiale medier som Facebook kan være en utmerket måte å holde kontakt med kundene og utvikle gode kundeforhold gjennom. Men det kan synes krevende, og er man ikke klar for oppgaven, bør muligheten stenges, slik at henvendelser ikke står ubesvart.

Skal du selv oppdatere bedriftens Facebook-side eller vil du ha hjelp til å gjøre det?
Robin Lund kan hjelpe til med både nettsidepublisering og Facebookpublisering. Evt. kundekontakt bør dog alltid virksomheten selv besørge, da det vil snakk om tjenester/produkter kun virksomhetene har kompetanse til å besvare.

Robin Lund kan hjelpe med å avklare disse spørsmålene slik at Facebook-strategien tilpasses din virksomhet og virksomhetens behov og kapasitet.