Tekst må arrangeres til ord og setninger som passer anledningen. (Foto: CSP)

Tekst må arrangeres til ord og setninger som passer anledningen. (Foto: CSP)

Tekst må arrangeres til ord og setninger som passer anledningen. (Foto: CSP)