Det tradisjonelle datamaskin-tastaturet har et begrenset antall tegn lett tilgjengelig. For noen spesial-tegn må man ty til koder eller finger-akrobatikk, deriblant for copyright-symbolet.

Copyright-merket består av en bokstav «C» omkranset av en sirkel. Symbolet er ikke angitt som et eget, synlig tegn på tastaturer.

På pc-er (Windows) kan man bruke tastatur-snarveien Ctrl+Alt+C for å få frem copyright-tegnet. Alternativt kan man bruke Alt-kode 0169 (hold nede Alt-tasten mens du taster 0169).

På Apples Macintosh-datamaskiner er det tastatur-snarveien option+1 som må til (på norsk tastatur).

På smarttelefoner (iPhone og Android) er copyright-tegnet tilgjengelig i tastaturenes egne symbol-menyer.

Man kan også bare gjøre et internettsøk på ordet copyright, for deretter å markere og klippe og lime symbolet som vil dukke opp.

For enkelhetens skyld kan man omgå slike krumspring ved å markere copyright i kortform med å ganske enkelt sette en liten bokstav «c» i parentes, for eksempel (c) Ola Nordmann. Dette er såpass gjengs at det forstås.

Merk dog at copyright-merket ikke har noen juridisk relevans, og slik sett er bruken av symbolet poengløs, da opphavsretten automatisk oppstår idet verket blir skapt.