Undertegnede har donert brukslisens for naturbilde av elva Skjoma til aksjonen «La Skjoma leve!». Bak aksjonen står blant andre Narvik kommune, Skjomen bygdeutvalg, Naturvernforbundet i Narvik samt Narvik og omegn jeger- og fiskerforening.

Les mer om aksjonen på opprop.net: https://www.opprop.net/la_skjoma_leve