Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven)

Foto av Norges lover og ølflaske. Skrått perspektiv. Bilde som passer perfekt som illustrasjonsfoto for alt som vedrører alkohol og lovverk, evt. lovbrudd. Brukslisens kan kjøpes i online-arkivet.