I dag fikk jeg – og alle fotografer – svært gode nyheter fra min juridiske representasjon, i form av fullt medhold fra lagmannsretten.

I siste utgave av åndsverksloven dukket det i § 85 opp tekst om tvungent verneting: «Sivilt søksmål om inngrep i en annens rett eller andre overtredelser av denne loven må reises ved Oslo tingrett.».

Bakgrunnen for dette, som jeg selv har erfart flere ganger, er at forliksråd og tingretter rundt om i landet dessverre ofte ikke har kompetansen til å behandle saker om opphavsrett.

Oslo tingrett prøvde av en eller annen grunn å utfordre denne loven og henviste sakene til forliksråd, men det kom de ingen vei med.

I den nylige dommen viser Borgarting lagmannsrett til at lovens ordlyd, forarbeider og hensynet til å samle immaterialrettssakene ved én domstol med spesialkompetanse, taler for en slik løsning.

I tillegg ble jeg tilkjent saksomkostninger.

Dette er godt nytt både for meg og alle fotografer som søker rettmessig oppgjør for sitt arbeid. Det betyr at alle saker om opphavsrett kan fremmes direkte for Oslo tingrett, uten å først måtte gå bomtur innom lokale forliksråd og tingretter (slik gangen normalt er i øvrige tvistesaker).

Takk til min juridiske representasjon som gjorde en utmerket jobb med denne prinsipielt viktige saken.

Oppdatering 31. mars 2022: Reprise-seier

 

Les gjerne også:

Seier i tingretten