Borgarting lagmannsrett har igjen fastslått at krenkelser mot åndsverksloven skal behandles for Oslo tingrett.

I fjor høst kunne jeg melde om seier i lagmannsretten – mot Oslo tingrett. Oslo tingrett hadde avvist behandling av noen av mine søksmål for krenkelser av opphavsretten, og henvist sakene til forliksråd, i strid med åndsverksloven § 85 om tvungent verneting: «Sivilt søksmål om inngrep i en annens rett eller andre overtredelser av denne loven må reises ved Oslo tingrett.».

Oslo tingrett aksepterte ikke lagmannsrettens avgjørelse(!). Følgelig måtte saken bringes for Borgarting lagmannsrett atter en gang. Man kan bare spekulere i hvorfor Oslo tingrett avviser å følge lovverket. Bildetyverier er dog blitt skremmende utbredt, så de ser nok for seg arbeidsmengder som alle gjerne vil være foruten.

Resultatet ble uansett at Borgarting lagmannsrett nok en gang fastslår at krenkelser for åndsverksloven skal behandles i Oslo tingrett – ikke i forliksråd.

Hvis man har veldig god tid til kjedelig langlesing, kan hele kjennelsen leses her:
2022-03-30 Kjennelse 21-177744ASK-BORG:04

Etter to runder i lagmannsretten er motparten også dømt til samlet å betale titusener i sakskostnader – og det før de faktiske søksmålene engang er tatt opp til behandling. Det hadde definitivt vært enklere og billigere for alle parter om bildebrukere opptrer redelig og gjør opp for seg først som sist.