Da mine bilder ofte har utpreget norsk tema, er det en beklagelig realitet at det også er i Norge at mitt arbeid er mest utsatt for lovstridig bruk. Men bildene blir i stor grad også brukt illegalt internasjonalt.

Internasjonalt er Bernkonvensjonen, som også Norge er tilknyttet, et ledende overbygg for opphavsrett. 181 land er per dags dato tilknyttet. Bernkonvensjonen fastslår at opphavsrettsvernet oppstår i og med at verket blir til og at det kan ikke være noe formalitetskrav.

I hjemlandet benytter jeg som regel ekspertisen til et av Norges fremste advokatbyråer innen immaterialrett for å håndtere tilfeller av krenkelser av mine rettigheter som opphavsperson. Med høy grad av profesjonalitet ansvarliggjør de jevnlig samvittighetsløse bildebrukere gjennom norsk domstol.

Internasjonale krenkelser blir for min del stort sett håndtert av tjenesten Copytrack, som har fulgt opp mine saker i årevis, også i rettssaler rundt om i verden.

En del land har dog generelt dårlig utviklet rettssystem, og da er som oftest oppfølging av opphavsrett også ikke-eksisterende. Kina er et eksempel på en nasjon som systematisk stjeler immaterielle rettigheter, og Russland likeså. Det er ikke en gang verdt forsøket på å ansvarliggjøre bildetyver i disse landene. Det samme gjelder en del andre land i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa.

Men i den vestlige verden er lov og orden stort sett på plass, også for opphavsrett.

På mine vegne har Copytrack, med suksess, etterlisensiert bruk av mine bilder i Belgia, Danmark, Finland, Italia, Kroatia, Nederland, Norge, Romania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA.

Av land hvor mine bilder er registrert brukt illegalt, men som det så langt ikke har rukket, orket eller lyktes i å følge opp, er Albania, Argentina, Bosnia-Hercegovina, De forente arabiske emirater, Frankrike, Kina, Kuwait, Polen, Russland, Slovakia, Spania(!) og Tyrkia. Litt overraskende er Spania en versting, både med hensyn til omfang av krenkelser og svakt rettsvesen.

Generelt bør man selvsagt holde seg til lovverket og respektere fotografens rett til betaling for sitt arbeid. Men spesielt i vestlige land kan det faktisk lønne seg å ikke være tyv.

Denne siden blir oppdatert etter hvert som ting utvikler seg.