Domfelling som følge av ulovlig bruk av bildene mine fortsetter. I februar måtte en tunglært studentsamskipnad stå til rette for Oslo tingrett.

Et utdrag fra dommen tydeliggjør rettens oppfatning av at noen nekter å gjøre opp for seg for bildebruk:
|…]«SiÅs har etter rettens syn åpenbart brukt bildet uten rett. SiÅs har hele veien og frem til tingrettsbehandlingen motsatt seg å betale fotografen, med ulike begrunnelser, og basert på rettsvillfarelse og misforståelser av de juridiske utgangspunktene.»[…]

I tillegg til fotografens opprinnelige krav ble saksøkte dømt til å betale kr 19 345,- av fotografens sakskostnader. Saksøkte må også dekke sine egne kostnader til juridisk bistand.

Saken er omtalt (bak betalingsmur) i Østlandets Blad.

Les også:
7. sept. 2020: Ny, enstemmig dom for bildetyveri
5. nov. 2019: Ny runde i retten
18. juni 2019: Ny dom for brudd på åndsverksloven
1. okt. 2018: Dommens dag