Domfelling som følge av ulovlig bruk av bildene mine fortsetter. I februar måtte en tunglært studentsamskipnad, ved direktør Einride Berg, stå til rette for Oslo tingrett.

SiÅs-direktøren har kalt fotografen for en figur, fotografens krav om rettmessig oppgjør for tøv og truet med politianmeldelse.

Et utdrag fra Oslo tingretts dom tydeliggjør derimot rettens syn på at lovbrytere nekter å gjøre opp for seg for bildebruk:
|…]«SiÅs har etter rettens syn åpenbart brukt bildet uten rett. SiÅs har hele veien og frem til tingrettsbehandlingen motsatt seg å betale fotografen, med ulike begrunnelser, og basert på rettsvillfarelse og misforståelser av de juridiske utgangspunktene.»[…]

I tillegg til fotografens opprinnelige krav ble saksøkte dømt til å betale kr 19 345,- av fotografens sakskostnader. Saksøkte må også dekke sine egne kostnader.

Direktør Einride Berg har i ettertid blitt sagt opp fra sin stilling med SiÅs-styrets begrunnelse i «kommunikasjonsmessige forhold».

Kilder:

«Direktør tapte søksmålet mot studentsamskipnad»
Khrono, 18. oktober 2022

«Styreleder i retten: Studentene i Ås så på direktøren som ‘en skummel person’»
Khrono, 13. september 2022

«Direktøren ble sparket på grunn av uakseptabel kommunikasjon»
Khrono, 1. september 2022

«Må betale nesten 20.000 for å ha brukt bilde uten tillatelse: – Har ignorert dette tøvet fra dag én»
Østlandets Blad, 25. februar 2021

Les også:
7. sept. 2020: Ny, enstemmig dom for bildetyveri
5. nov. 2019: Ny runde i retten
18. juni 2019: Ny dom for brudd på åndsverksloven
1. okt. 2018: Dommens dag