«Avgjørelse fra politiet: […]forholdet henlagt fordi det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold[…]».
Det er stadig overraskende hvor mange som har tungt for å forstå at fotografer har rett på betaling for sitt arbeid. Følgelig må jeg dessverre jevnlig etterfakturere som følge av at ulovlig bruk av bilder blir oppdaget.

Jeg har lagt ned enormt med ressurser i å belyse og forklare alvoret i slike lov-overtredelser. Dette både gjennom informasjon og dokumentasjon i fakturavedlegget, i tillegg til å bygge et helt eget nettsted – bildetyveri.no. Bildetyveri.no tilbyr all mulig relevant informasjon samt linker til eksterne, uavhengige ressurser som forteller det samme. Like fullt er det mange som allikevel ikke klarer å ta til seg at de ved å ikke betale for seg, ikke bare frarøver fotografen for sin rett til betaling, men at de faktisk begår straffbart lovbrudd (krenkelse av monetære og ideelle rettigheter for immateriell eiendom i henhold til åndsverksloven) populært forenklet til ordet bildetyveri.

Attpåtil er det noen enkle sjeler (bildetyver) som beskylder meg for svindel som følge av at jeg krever min lovmessige rett til betaling for mitt arbeid. Til tross for at de blir gjort oppmerksom på at både jeg, og mange andre fotografer, gjennom flere runder i domstolen har fått fastslått opphavspersonens rett til oppgjør. (Motparten må dermed ikke bare betale lisens og oppreisning som fakturert fra fotografen, men også alle sakskostnadene som går til advokatsalærer og rettsvesenets gebyrer. Sluttsummen blir gjerne mange ganger den opprinnelige fakturaen.)

Til tross for alt dette er det en solbrun artigkar i Hordaland som truet med å anmelde meg for svindel, angivelig med bakgrunn i (særs dårlig) rådgivning fra sin advokat. Selv om jeg forklarte situasjon som overfor er skissert, i tillegg til at jeg poengterte at det er et lovbrudd i seg selv å levere grunnløse anmeldelser, ser det ut til at vedkommende tok seg tid til å levere et skriv til ordensmakten i Vest politidistrikt.

I dag, kort tid etter, fikk jeg brev fra mitt lokale politikontor om den selvfølgelige avgjørelsen: «forholdet henlagt fordi det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».

Følgelig kan anmelderen i Hordaland forvente seg nok en reaksjon, siden det altså er ulovlig å anmelde folk uten grunnlag.

Så hvis det skulle være noen som helst tvil: Både domstolene og politiet har avgjort at mine krav om rett til betaling for ulovlig bildebruk er høyst legitime.

 

Ad notam: Vedkommende/firmaet måtte til sist gjøre opp for seg, som seg hør og bør.

 

Under vises hele brevet med henleggelsen fra politiet (eksterne navn er anonymisert av hensyn til personvern):