Det ville være urettferdig å utelate Vesterålen etter å ha lansert fem timer langfilm med bruene i Lofoten. Så her er 55 minutter saktefilm med bruer i Vesterålens like så magiske omgivelser.