Pristillegg for luftfoto og undervannsbilder

Luftfoto (både dronefoto og flyfoto) og undervannsfoto krever spesielt utstyr, spesiell kompetanse og har særs tidkrevende produksjon.

Derfor er luftfoto og undervannsfoto generelt priset høyere enn andre bilder både for oppdrag og arkivmateriale.

For arkivmateriale vil det som oftest være femti prosent pristillegg.