Pristillegg for luftfoto, undervannsbilder og filmklipp

Luftfoto (både dronefoto og flyfoto), undervannsfoto og levende bilder (filmklipp) krever spesielt utstyr, spesiell kompetanse og har særs tidkrevende produksjon og etterproduksjon.

Derfor er luftfoto, undervannsfoto og filming generelt priset høyere enn andre bilder både for oppdrag og arkivmateriale.

For arkivmateriale vil det som oftest være femti prosent pristillegg.