Pristillegg for luftfoto, undervannsbilder og filmklipp

Luftfoto (både dronefoto og flyfoto), undervannsfoto og levende bilder (filmklipp) krever spesiell kompetanse, særs tidkrevende produksjon og etterproduksjon, og krever kostbart spesialutstyr som i tillegg er svært utsatt for skader og tap.

Derfor er luftfoto, undervannsfoto og filming generelt priset høyere enn andre bilder både for oppdrag og arkivmateriale.

For arkivmateriale vil det som oftest være 50-100 prosent pristillegg.