Oppdragsfotografering priser

Generelle priser for oppdragsfoto
(alle priser ekskl. MVA)

Hverdager, innenfor normert arbeidstid
Fotooppdrag inntil én time: kr 2800,-
(inkl. enkel bildejustering av inntil 10 bilder.)
Pr. påfølgende time: kr 990,–

Helg og helligdager, samt etter kl. 17
Fotooppdrag inntil én time: kr 3500,-
(inkl. enkel bildejustering av inntil 10 bilder. )
Pr. påfølgende time: 1250,–

For oppdrag utenfor Narvikhalvøya beregnes reisetid fra/til besøksadressen i Narvik som del av tidsmessig beregningsgrunnlag.

Prisene gjelder for bruk av standard utstyrspakke, som enkelt kan pakkes i fotosekken. For oppdrag som krever ekstra utstyr, som flere kameraer, flere blitser, stativer og så videre, tilleggsprises dette.

Alle priser på denne siden er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Prisene gjelder ved bestilling minimum tre dager i forveien. Ved bestilling av oppdrag to dager i forveien, kommer et tillegg på 35 %, og ved bestilling samme dag kommer et tillegg på 50 %. Utgifter knyttet til oppdraget faktureres. Kjøring knyttet til oppdraget faktureres kunden etter gitte satser.