Oppdragsfotografering priser

Generelle priser for oppdragsfoto
(alle priser ekskl. MVA)

Hverdager, innenfor normert arbeidstid
Fotooppdrag inntil én time: kr 3100,-*
(inkl. enkel bildejustering av inntil 10 bilder.)
Pr. påfølgende time: kr 1300,–*

Helg og helligdager, samt etter kl. 17
Fotooppdrag inntil én time: kr 3990,-*
(inkl. enkel bildejustering av inntil 10 bilder. )
Pr. påfølgende time: 1590,–*

Prisene gjelder for bruk av standard utstyrspakke, som enkelt kan pakkes og medbringes i en stor fotosekk. For oppdrag som krever ekstra utstyr, som flere kameraer, flere blitser, stativer og så videre, tilleggsprises dette.

Reisetid til/fra oppdraget regnes som del av tidsmessig beregningsgrunnlag, med utgangspunkt i Lofastkrysset, iht. satser i kjøregodtgjørelse.

* Alle priser på denne siden er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Prisene gjelder ved bestilling minimum tre dager i forveien. Ved bestilling av oppdrag to dager i forveien, kommer et tillegg på 35 %, og ved bestilling samme dag kommer et tillegg på 50 %. Utgifter knyttet til oppdraget faktureres. Kjøring knyttet til oppdraget faktureres kunden etter gitte satser.