Priser

Priser


Standard timepris (for mediegrafisk arbeid) er kr 1190,–
innenfor normalarbeidstid kl. 0900-1700.

Timepris kl. 1700-2400 er kr 1690,–. Timepris kl. 2400-0600 er kr 2090,–. Timepris helg og helligdager kl. 1700-2400 er kr 2190,–. Timepris helg og helligdager kl. 2400-0600 er kr 2590,–.

Foto-/video-oppdrag og arkivmateriale har egne priser, se underpunkter for priser eller «Tjenester» i menyen.

Generelle priser for oppdragsfotografering

• Priser for arkivfoto

• Publiseringstjeneste, support og etterbehandling av foto, pr. påbegynt 15 min., kr 395,–

Finner du ikke pris eller ønsker et tilbud, kan du ta kontakt. Husk å beskrive omfanget av oppdraget og relevante elementer så godt som mulig.

Fakturagebyr er kr 49,- for papirfaktura.

Kjøregodtgjørelse for kjøring fra Lofastkrysset.

Priser for bildetyveri

 

Prisene oppgitt på denne siden, og underliggende sider som vedrører pris, er veiledende fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022, og ekskl. merverdiavgift. Prisene kan bli justert uten varsel. Det er til enhver tid oppgitte priser på denne og tilhørende sider som er gjeldende, og som vil danne grunnlag ved utarbeidelse av tilbud.