Priser bildetyveri

Fotograf Robin Lund følger bransjestandard og åndsverksloven ved fakturering av bilder som er brukt uten tillatelse eller vederlag.

Anvendelsen er standard for bransjen, og er basert på åndsverksloven og tidligere dommer i rettssystemet for ulovlig bruk. Overtredelsen er et lovbrudd, og fakturaen er et tilbud som lovbryteren får til å minnelig gjøre opp for seg uten en kanossagang innom rettsvesenet.

Alternativet til etterfaktureringen med oppreisning vil være å anmelde forholdet som tyveri til politiet, slik de fleste personer og organisasjoner gjør når de blir frarøvet sin eiendom.

(Det faktureres også ved tilfeller der det samtidig settes krav om at bildet må slettes av juridisk hensyn til avbildet eiendom (varemerke/rett til eget bilde)).

Brukslisens

For det første etterfaktureres veiledende sats brukslisens for slik fotografiet er brukt. Er fotografiet brukt flere ganger (gjenbruk), tillegges 50 prosent for hver publisering for énbrukslisenser.

Oppreisning

Deretter faktureres 100 prosent av overnevnte som tort, svie og preventiv for ulovlig bruk (dobbel sats, åvl. § 81).

Manglende kreditering

Hvis bildet i tillegg mangler lovpålagt navngivelse av opphavspersonen, vil også dette faktureres 100 prosent av brukslisens, med samtidig krav om at bildet må krediteres for fremtiden. (rett til navngivelse, åvl. § 5).

Summa summarum

Fordi forskjellige bilder kan ha forskjellig grunnpris, vil sluttsummen kunne variere. For et bildetyveri der verket heller ikke er kreditert, vil fakturakravet typisk ligge på et sted mellom 5000 – 20 000 kroner (ekskl. mva).

Pluss, pluss

Hvis bildet er brukt på produkter for videresalg, vil det kreves at alt overskudd fra salget overdras til rettighetshaver.

Pluss, pluss, pluss

Hvis kravet bestrides, slik at det må kreves gjennom rettssystemet, vil det også bli lagt til krav om å få dekket alle omkostninger (renter, rettsgebyrer og advokatutgifter). (Ref. dom i tingretten)

Tvungent verneting

Ved en eventuell innsigelse vil saken fremmes direkte for Oslo tingrett i henhold til åndsverkslovens § 85 om tvungent verneting, altså ikke til forliksråd slik som i småkravsprosesser ellers.

Ad notam

  • Fotograf Robin Lund er tilknyttet tjenesten Bildetyveri.no, og henviser til artiklene og informasjonen som tilbys der om noe er uklart vedrørende temaet.
  • Et av landets fremste advokatfirmaer innen immaterialrett blir brukt som rådgivere i forbindelse med bildetyverier, og følger opp eventuelle tvister.
  • Noen bildetyverier, spesielt utenfor Norge, håndteres av Copytrack eller Pixsy på vegne av fotografen.

MERK: Mange bedyrer ‘god tro’ etter å ha mottatt krav som følge av bildetyveri. Men i juridisk forstand er ikke uvitenhet det samme som god tro. Les mer:

Uvitenhet er ikke uskyld