Reklamefilm

Reklamefilm kan produseres i utallige varianter, og det er derfor ikke mulig å prissette uten å vite forutsetningene. Det kan være snakk budsjett på 5000 kroner, 50 000 kroner eller 500 000 kroner, alt etter hva som skal lages. Her er dog noen eksempler på enkle basispakker.

Reklamefilmene kan være til bruk som tv-reklame, kino-reklame eller til bruk på eget nettsted eller hos tjenester som for eksempel YouTube.

Reklamefilm stillbildebasis, kr 5900,-
– Stillbilder og tekst levert av kunde, slideshow
– Mulighet for programvare-generert bevegelse av tekst, samt panorering og zoom innenfor stillbilde.
– Instrumentalmusikk
– Inntil 30 sekunder
– Én korrekturrunde. Korrrekturrunder ut over dette faktureres med timepris.
– Mulighet for egen eller ekstern stemme, som tillegg, kr 1590,-

Reklamefilm med opptak, kr 15900,-
– Én time planlegging
– Inntil to timer opptak (filming/lyd, hos kunde), inkl. rigging
– Instrumentalmusikk
– Inntil 60 sekunder
– Én korrekturrunde. Korrekturrunder ut over dette faktureres med timepris.

Prisene gjelder for bruk av standard utstyrspakke, som kan pakkes i kamerasekken (LowePros største fotosekk). For oppdrag som krever lengre tid eller ekstra utstyr, som flere kameraer, lyssetting, flere mikrofoner, stativer og så videre, tilleggsprises dette.

Alle priser på denne siden er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Utgifter knyttet til oppdraget faktureres. Kjøring knyttet til oppdraget faktureres kunden etter gitte satser. Det beregnes reisetid fra/til Lofastkrysset som del av tidsmessig beregningsgrunnlag.