Kjøregodtgjørelse i forbindelse med oppdrag

Robin Lund fakturerer kjøring i forbindelse med oppdrag, beregnet fra Lofastkrysset.

Gjeldende kilometersatser er:

Kr 15,- pr. kilometer inntil 10 kilometer
Kr 12,- pr. kilometer inntil 100 kilometer
Kr 10,- pr. kilometer over 100 kilometer

Kilometergodtgjørelsen er beregnet for å gå med til å dekke drivstoffkostnader, forsikring, veiavgift, verditap på kjøretøyet m.m.

Varer kjøringen i mer en 30 minutter, faktureres timesats i tillegg (hver vei).

Gjeldende timesatser for reise er:

Kr 290,- /overskytende halvtime første to timer
Kr 490,- /overskytende time om kjøringen totalt varer mer enn 2,5 timer (t/r)

 

 

Priser eksklusiv merverdiavgift.