Fotostudio på lokasjon

Fotostudio på lokasjon

Her tester fotograf Robin Lund innstillingene etter å ha satt opp full fotostudio-rigg i kundens møterom.