Hverdagsmodeller søkes

Robin Lund leverer illustrasjonsbilder og -videoer til bildebyråer. I den forbindelse ønskes kontakt med mennesker i alle aldre som kan tenke seg å fungere som «hverdagsmodeller».

Det er verken nødvendig eller ønskelig med Kate Moss-kropp eller -utseende. Dog er det ønskelig med et normalt tiltalende ytre. Det kan bestå i for eksempel «glimt i øyet». Flotte mennesker av begge kjønn og i alle aldre oppfordres å ta kontakt, spesielt eldre mennesker.

Bildene vil gjerne være illustrasjonsbilder av type hverdagsmennesker i vanlige gjøremål i hjemmet eller i arbeidssituasjoner.

Marginene hos bildebyråene er marginale, så det er generelt dessverre ikke rom for betaling. Derimot vil «modellen» sitte igjen med profesjonelt iscenesatte og behandlete bilder av seg selv, og vil selvsagt få eksemplarer på fotopapir samt vannmerkete utgaver til nettbruk, om ønskelig. Om modellen har ideer om bilder ut over hva fotografen anser som materiale for bildebyråene, kan begge kombineres.

Annen info

For at bilder skal kunne selges gjennom bildebyråer, må modellen (og et vitne) signere en modellkontrakt. Dette er et unisont og ufravikelig krav fra alle seriøse bildebyråer. Om modellen er mindreårig må en foresatt signere for modellen. En slik standardkontrakt kan du ta en titt på her (engelskspråklig PDF-fil).