Norges lover

Norges lover, utgave -2013. Liggende, med refleksjon.