Norges lover

Norges lover, utgave -2013. Liggende, skråstilt, med refleksjon.