Musikk i opptak på YouTube

Det er ikke tillatt å publisere videoer som inneholder kopibeskyttet materiale, om man ikke har betalt for rettighetene til bruken.

YouTube har systemer som automatisk sjekker musikk i videoene. Altså vil opptak av arrangementer som inneholder kopibeskyttet musikk ikke kunne publiseres på YouTube, da det er høy risiko for at YouTube vil fjerne videoen eller at rettighetshaverne kan fremme krav om økonomisk oppreisning.