Fokus på innledningen til varemerkeloven i Norges lover.