Lov om valutaregulering

Fokus på innledningen til «lov om valutaregulering» i Norges lover. Sedler understreker tematikken. Tittelen er uthevet i rødt.