Lov om sykehus

Fokus på «Lov om sykehus» i Norges lover, akkompagnert av en sprøyte. Lovtittel uthevet i rødt