Lov om sparebanker

Fokus på innledningen til «Lov om sparebanker» i norges lover. En dommerhammer er med på å understreke tematikken.