Lov om sparebanker

Fokus på innledningen til «Lov om sparebanker» i norges lover. Lovtittelen er uthevet i rødt.