Lov om skytevåpen og ammunisjon

Fokus på innledningen til våpenloven. En patron understreker tematikken.