Lov om skytevåpen og ammunisjon

Fokus på innledningen til våpenloven. Patroner understreker tematikken.