Lov om skatt og inntekt

Fokus på innledningen til skatteloven i Norges lover. En dommerhammer understreker tematikken.