Lov om skatt og inntekt

Fokus på innledningen til skatteloven i Norges lover. En dommerhammer understreker tematikken. Tittelen er uthevet i rødt.