Lov om regnskapsplikt

Fokus på innledningen til regnskapsloven i Norges lover. Sedler og dommerhammer er med på å understreke tematikken.