Lov om regnskapsplikt

Fokus på innledningen til regnskapsloven i Norges lover. Kalkulator og dommerhammer er med på å understreke tematikken.