Lov om politiet

Fokus på innledningen til «lov om politiet» (politiloven) i Norges lover. Tittelen er uthevet i rødt.