Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven)

Illustrasjonsfoto på alkoholoven i form av Norges lover og en ølflaske. Fokuset er på flasken.