Lov om legemidler med videre

Fokus på innledningen til legemiddelloven i Norges lover. Medisinkapsler understreker tematikken.