Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Fokus på innledningen til «Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår» i Norges lover.