Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Fokus på innledningen til «Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår» i Norges lover. En dommerhammer er med på å understreke tematikken. Tittelen er uthevet i rødt.