Fokus på innledningen til «Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår» i Norges lover. En dommerhammer er med på å understreke tematikken.