Lov om grunnskolen

Fokus på innledningen til «Lov om grunnskolen» i Norges lover. En dommerhammer understreker tematikken. Tittelen er uthevet i rødt.