Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)

Fokus på konkursloven i lovboka. En dommerhammer understreker tematikken.