Lov om friluftslivet

Fokus på innledningen til «lov om friluftslivet» i Norges lover. En dommerhammer understreker tematikken.