Lov om friluftslivet

Fokus på innledningen til «lov om friluftslivet» i Norges lover. En dommerhammer understreker tematikken. Tittelen er uthevet i rødt.