Lov om forsikringsselskaper

Fokus på innledningen til «lov om forikringsselskaper» i Norges lover. En dommerhammer er med på å understreke tematikken.