Lov om folketrygd

Fokus på innledningen til «Lov om folketrygd» i Norges lover. En dommerhammer understreker tematikken.