Lov om ferie

Fokus på innledningen til ferieloven i Norges lover.