Lov om ferie

Fokus på innledningen til ferieloven i Norges lover. Tittelen er svakt fremhevet.