Lov om fengselsvesenet

Fokus på innledningen til «Lov om fengselsvesenet» i Norges lover. Håndjern er med på å understreke tematikken.