Lov om eiendomsmegling

Fokus på innledningen til «lov om eiendomsmegling» i Norges lover. Et villahus omkranser tittelen og understreker tematikken. Tittelen er uthevet i rødt.